Business Region
Kristiansand
Meny

Business Region Kristiansand
Rådhusgata 12
4611 Kristiansand

/ Klynger og nettverk

Kristiansandsregionen har et variert næringsliv og flere klynger i verdensklasse. Sterke næringsklynger bidrar til økt regional konkurransekraft og bidrar til kunnskapsdeling og innovasjon. Bedriftene samles også i flere av regionens næringsforeninger som bidrar til samarbeid, felles møteplasser og representerer virksomhetene som helhet.