Business Region
Kristiansand
Meny

Besøksadresse:

Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18 - 2. etasje
4611 Kristiansand

/ Forskning og utvikling

Regionen har sterke forskningsmiljøer og utviklingsfasiliteter med stor variasjon i spesialfelt. Forskningsmiljøene driver med alt fra grunnforskning til oppdragsforskning, og det er stor aktivitet og mye kompetanse hos universitetet og forskningsinstituttene.