Business Region
Kristiansand
Meny

Business Region Kristiansand
Rådhusgata 12
4611 Kristiansand

/ Etablere og investere

Kristiansandsregionen har en lang og stolt industritradisjon og et variert næringsliv. Sterke kompetansemiljøer, næringsklynger og virksomheter har utviklet høyteknologiske løsninger i verdensklasse og opparbeidet en kompetanse som få kan matche.

Kristiansandsregionen er blant de toneangivende i landet innenfor fornybar energi. Store naturgitte vannkraftressurser, et ledende kraftkonsern og banebrytende solcelleindustri gir muligheter for innovasjon og bærekraftig verdiskaping for fremtiden. Regionen har lange tradisjoner for internasjonal handel, og står i en særstilling når det gjelder eksport med en verdensledende offshorenæring og den strategiske beliggenheten mot Europa. 

Nært samarbeid mellom universitet, næringsliv, offentlig virksomhet og kulturliv styrker et vitalt gründermiljø, innovasjon og kompetanseutvikling blant annet innenfor grønn teknologi, IKT, kultur og velferd. 

Kristiansandsregionen  ligger nærmest kontinentet, og har en velutviklet havn og en regional flyplass med gode forbindelser til noder i Norge og i Europa.  Kristiansand lufthavn Kjevik gjør reisetiden til sentrale byer i Norge og Europa kortere, og årlig er det om lag 1 000 000 reiser som starter eller ender på Kjevik. Kristiansand er tilknyttet jernbanen fra Stavanger til Oslo, som gir muligheter til både gods- og passasjertrafikk både østover og vestover. Årlig gjennomføres det drøye 1,3 millioner personreiser over Skagerak, og totalt blir det losset og lasset i overkant av 400 000 tonn årlig.