Business Region Kristiansand
Rådhusgata 12
4611 Kristiansand

Sissel Leire
Styreleder Kruse Smith AS

«Som nasjonal entreprenør med 650 ansatte, er Kruse Smith AS avhengig av god tilgang på arbeidskraft, både dyktige fagarbeidere og personer med høyere utdanning. Vår erfaring er at Kristiansandsregionen har et allsidig arbeidsmarked som tiltrekker seg dyktige mennesker. Et variert utdanningstilbud sikrer at fremtidens arbeidstakere kan utdannes lokalt, noe som har stor verdi for oss.»
Sissel Leire, styreleder Kruse Smith AS

Stort arbeidsmarked

Med 195 000 innbyggere innenfor én times kjøretid, får batterifabrikken tilgang til et bredt og spennende arbeidsmarked.

Innenfor én times sirkelen befinner det seg i alt 122 000 mennesker i arbeidsfør alder og rundt 30 000 av dem er i alderen 25-39 år. Rundt 37 prosent av de yrkesaktive i regionen har høgskole- eller universitetsutdannelse. 

Den lange og stolte industritradisjonen bidrar til at regionen har en stor andel faglærte sysselsatte. Regionens økende befolkningsandel med høyere utdannelse, supplerer bedriftene med spisskompe- tanse, som i samspill med fagarbeiderne, har bidratt til at bedriftene har holdt seg konkurransedyktige gjennom hundre år. 

Samarbeidet i klyngene NCE Eyde og GCE Node er med og kobler virksomhetene og deres an- satte tettere sammen på tvers. Det bygger industrikulturen i landsdelen og felleskapet mellom virksomhetene i Eyde-klyngen. Takket være den gode kontakten mellom bedriftene, deles og utvikles det kunnskap som fører til utvikling og innovasjon.

Variert arbeidsliv
Regionens næringsliv består av mer enn verdens- ledende prosess- og offshoreindustri. Vi har nasjonalt ledende reise- og opplevelsesvirksomheter og en voksende IT-bransje. Kristiansand er dessuten hovedsete for mange regionale oppgaver, og har en stor offentlig sektor, med fylkeskommune administrasjon, sykehus og universitet.

Bedriftsetableringer
Næringsklyngene i regionen er industrilokomotiver som trekker det øvrige næringsliv framover og bidrar til mange nyetableringer. Hvert år etableres det rundt 2000 nye virksomheter i regionen, alt fra enkeltpersonforetak til større bedrifter.

Talenter fra utlandet
Jointbatteryinitiative kan fort få behov for å rekruttere spesialister fra utlandet. Kristiansand kommune har et velfungerende apparat for å ta imot utenlandsk arbeidskraft. Kristiansands-regionen har mange internasjonale bedrifter som er avhengig av å rekruttere dyktige fagfolk internasjonalt. Det er viktig at de som kommer hit, blir møtt på en god måte og trives, enten de kommer alene, eller som familie.

Relocation Region Kristiansand
Business Region Kristiansand, som er kommunens næringsavdeling, leverer relocation-tjenester til bedrifter som ansetter nye internasjonale medarbeidere. Det er mange praktiske og formelle ting som skal på plass for å sikre en effektiv og trygg flytting til Norge. Vi har gode løsninger på alt fra arbeids- og oppholdstillatelser, bolig og skoleplass til barn. Vi hjelper også til med jobbsøking til ektefelle.

Secrets of Kristiansand
Det sosiale nettverket er også viktig. «Secrets of Kristiansand» er et sosialt møtested for inn-flyttere. Det inviteres til treff seks ganger i året, og møteplassen har spesielt fokus på internasjonale kompetansearbeidere. Her lærer de noe nytt om regionen av aktuelle foredragsholdere, og ikke minst treffer de nordmenn og andre innflyttere. Møteplassen er et samarbeid mellom Universitetet 
i Agder (UiA) og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen (NiKR).

Internasjonal skolegang
I Kristiansand er det mange muligheter for opp- læring på alle nivå og på ulike språk. Som en av få skoler i landet, tilbyr Kristiansand Internasjonale skole og Kristiansand Katedralskole Gimle gratis IB skole på alle klassetrinn fra 1. klasse til fullført videregående.

Kurs og opplæring i norsk og norsk kultur tilbys av flere, blant annet Aftenskolen, Folkeuniversitetet og Kongsgård skolesenter.