Business Region
Kristiansand
Meny

/ Barnehagetilbud

Kristiansand har god barnehagedekning og et variert tilbud med hensyn til størrelse, faglig innhold og geografisk spredning. Barnehagene i Kristiansand er blant landets beste i følge Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse.

Foreldrene i Kristiansand er de som er mest fornøyd med barnehagen sin, sammenlignet med de andre store kommunene. 95 prosent sier de er svært fornøyd eller ganske fornøyd med barnehagen. 95 prosent av barnehagene i Kristiansand oppfyller også pedagognormen, mot 77 prosent på landsbasis. Kristiansand har i snitt litt færre voksne per barn enn landsgjennomsnittet, men til gjengjeld langt flere med relevant faglig utdanning. Kommunen har lenge jobbet aktivt med tidlig innsats for de barna som trenger litt ekstra. Det begynner ikke på skolen, men fra første dag i barnehagen.