Meny

/ Der det er hjerterom, er det husrom

Ingen storbyer kan konkurrere med Kristiansandsregionens tilgang på sentrale boliger til fornuftige priser.

Gode rammebetingelser for å etablere seg er ofte avgjørende når mennesker vurderer om de skal flytte til en ny region og ny jobb. Takket være en ekspansiv boligpolitikk, kan Kristiansandsregionen tilby et unikt utvalg av boliger og boligtomter i sentrale strøk. Prisnivået er det laveste blant landets storbyer. 

Boligmarkedet i Kristiansandsregionen kjennetegnes av forutsigbarhet og moderat prisvekst. Det er en god balanse mellom pris og etterspørsel i markedet. En viktig årsak til dette er at byggingen av nye boliger har holdt følge med befolkningsveksten. Bare i Kristiansand er det bygd over 10 000 nye boliger de siste 10 årene. Over halvparten av dem er leiligheter som ligger bynært. Byggeaktiviteten i Kristiansandsregionen ventes å ligge på et høyt nivå også i årene som kommer. Rundt 17 000 nye boliger er regulert eller under regulering. Det er mer enn det antatte behovet for nye boliger de neste årene, basert på dagens prognoser for befolkningsvekst.  

Prisgunstig
Den gode tilgangen på boliger gjør at Kristiansandsregionen har unngått det kraftige prisstigningen andre byregioner har opplevd. I dag koster en gjennomsnittsbolig i kommunen 2,9 millioner kroner. Til sammenligning er prisen i Oslo rundt 5,4 millioner kroner og 3,6 millioner kroner i Bergen og Trondheim. I Stavanger ligger gjennomsnittsprisen på rundt 3,7 millioner kroner (EMF April 2020). 

God plass
Med sine 110 000 innbyggere er Kristiansand godt rustet til å ta imot tilflyttere som ønsker seg en karriere i ny batterifabrikk. Hele bo- og arbeidsregionen som Kristiansand er en del av, huser nær 200 000 innbyggere og har god plass til alle som kan tenke seg å flytte til landsdelen.  Valgmulighetene er mange; man kan bo sjønært, sentrumsnært eller i landlige omgivelser. 

Der det er husrom, er det hjerterom. 
Velkommen til Kristiansand!