Business Region Kristiansand
Rådhusgata 12
4611 Kristiansand

/ Personvern

Våre prosjektpartnere og deres ansatte står fritt til å fylle ut nødvendig informasjon i linken[SO1] på vår nettside for å bestille Relocation Agder sine tjenester. Når informasjonen er sendt inn, godtar du også at Business Region Kristiansand kan bruke denne informasjonen i arbeidet knyttet til deres tjenester. Sensitiv informasjon vil ikke bli utlevert til andre enn nødvendige immigrasjonstjenester. Som bruker av våre tjenester har du rett til innsyn, korrigering eller sletting av data som inneholder personopplysninger, begrensning av behandling disse personopplysninger, rett til å protestere mot at personopplysningene dine brukes og dataportabilitet. Les mer om dine rettigheter her. Klage kan sendes til datatilsynet dersom du opplever misnøye med hvordan dine personopplysninger er behandlet eller du mener behandlingen bryter med personvernreglene. Les mer om personvernombudet i Kristiansand kommune her. Når alle tjenester er utført og opplysninger er arkivert i henhold til det norsk lov krever, vill opplysningene bli slettet.