Business Region Kristiansand
Rådhusgata 12
4611 Kristiansand

/ Praktisk informasjon

Som en av våre tjenester tilbyr vi et Velkomst-møte etter ankomst til Norge. I møtet vil vi presentere mye praktisk informasjon om å bosette seg i Norge. 

Her er likevel en oversikt over de aller viktigste kontaktpunktene.

Dersom du har behov for akutt hjelp, ring følgende nødnumre:
Ambulanse 113
Politiet 112
Brann 110

Dersom du trenger å kontakte politiet, men saken ikke er akutt, vennligst benytt telefonnummer 02800.

Legevakten har åpent utenom normale åpningstider slik som på kvelder, helger og helligdager. Telefonnummeret er 116 117.

Alle som er registrert bosatt i Norge, har rett på en fastlege. Legen blir tildelt deg etter at du har mottatt ditt personnummer i Norge. Dersom du har bruk for å snakke med en lege før personnummeret ditt er mottatt, vennligst benytt legevakten. 

Av og til kan det være vanskelig å opplyse til nødsentralen hvor du befinner deg. Vi kan anbefale alle å laste ned appen kalt Hjelp 113. Leverandøren er Norsk Luftambulanse. Appen kan benyttes til å kontakte ambulanse, politi eller brannvesen. Ved bruk av appen får nødsentralen automatisk oppgitt din posisjon.