Business Region
Kristiansand
Meny

/ Nye Kristiansand kommune

En sammenslåing av tre kommuner, skal bli Norges beste kommune. Stillingen som kulturdirektør har vært lyst ut og er nå er Torbjørn Urfjell tilsatt i stillingen, som i tillegg til kultur skal omfatte frivillighet og innbyggerinvolvering. Urfjell får i følge den påtroppende rådmannen en viktig og givende jobb.

– Det kan nesten ikke bli mer spennende! Tenk å få lov til å bygge en ny kommune og et nytt direktørområde. Det byr på en rekke utfordrende arbeidsoppgaver som vil gi faglige og personlige utviklingsmuligheter for den kommende kulturdirektøren, sier Camilla Dunsæd.

Hun er påtroppende rådmann i nye Kristiansand, som blir Norges femte største by etter at sammenslåingen av Søgne, Songdalen og Kristiansand offisielt skjer 1. januar 2020. Da vil 112 000 innbyggere kunne kalle seg kristiansandere. Den nye kommunen vil by på en miks av nyskapende prosessindustri, verdensledende leverandørindustri, flinke håndverkere, en større fiskeflåte, universiteter og høyskoler, kunst, kultur og et vell av fritidstilbud.

– Vi har alle de nødvendige ingrediensene for å skape en region som det er godt å leve og jobbe i, sier Dunsæd.

Alle de tre kommunene som slår seg sammen ligger i toppen av Kommunebarometeret, som sammenlikner hvordan norske kommuner presterer.

– De tre kommunene er altså allerede gode, men har tatt mål av seg til å bli enda bedre sammen. Vi skal ta med oss det beste fra hver enkelt kommune inn i den nye. Ambisjonene er store, sier Dunsæd.

Hun har håndplukket sin nye ledergruppe fra interne ressurser, med unntak av kulturdirektøren som har vært lyst ut eksternt. Torbjørn Urfjell blir tilsatt og kommer fra stillingen som direktør i Virke Produsentforeningen i Oslo. 40-åringen har bred politisk, organisatorisk og kulturell erfaring.

Foto: Erling Slyngstad-Hægeland

Foto: Erling Slyngstad-Hægeland

– Vi hadde funnet lokale kandidater til alle andre stillinger, men ønsket å søke bredere etter kulturdirektøren. Det har blant annet sammenheng med at vi utvider kulturbegrepet til også å omfatte frivillighet og innbyggerinvolvering. Vi ønsker å skape møteplasser mellom mennesker, og mellom kommunen og innbyggerne. Kommunen skal fortsatt ha en servicefunksjon, men i større grad bygge nettverk der vi spiller hverandre gode, sier Dunsæd.

– Hvordan?

– Vi har ikke alle svarene ennå, men en tanke er at kommunen skal være en medspiller som bidrar til at innbyggere ikke bare tar ansvar for seg selv, men også for andre. Det vil være viktig ettersom rammebetingelsene for offentlig sektor blir strammere og det blir mindre penger til velferd, sier Dunsæd.

Kristiansand er det kulturelle tyngdepunktet i regionen. Byen har hatt en rivende utvikling etter etableringen av Kilden teater- og konserthus, som er det nest største kulturbygget i landet. Nå foreligger det planer om å bygge en moderne kulturskole og en spektakulær kunstsilo som nærmeste naboer til Kilden.

– Det har aldri vært mer spennende å jobbe med kultur i vår region. Kunst og kultur blir viktig for nye Kristiansand, sier Dunsæd.

Hun er opptatt av samspillet mellom kulturlivet og næringslivet.

– Gode kulturtilbud trekker spennende arbeidskraft til regionen, på samme måte som et godt næringsliv skaper grobunn for et blomstrende kulturliv. De to henger nøye sammen, og vi skal være flinke til å balansere forholdet mellom dem. Det vil bidra til et pulserende by- og bygdeliv i den nye kommunen, sier Dunsæd.