Business Region
Kristiansand
Meny

Besøksadresse:

Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18 - 2. etasje
4611 Kristiansand

/ Arbeid

Kristiansandsregionen har en lang og stolt industritradisjon og et variert næringsliv. Sterke kompetansemiljøer, næringsklynger og virksomheter har utviklet høyteknologiske løsninger i verdensklasse og opparbeidet en kompetanse som få kan matche. 

Kristiansandsregionen er blant de toneangivende i landet innenfor fornybar energi. Hvor store, naturgitte vannkraftressurser, et ledende kraftkonsern og banebrytende solcelleindustri gir muligheter for innovasjon og bærekraftig verdiskaping for fremtiden. 
Regionen har lange tradisjoner for internasjonal handel, og står i en særstilling når det gjelder eksport med en verdensledende offshorenæring og den strategiske beliggenheten mot Europa. 
Nært samarbeid mellom universitet, næringsliv, offentlig virksomhet og kulturliv styrker et vitalt gründermiljø, innovasjon og kompetanseutvikling blant annet innenfor grønn teknologi, IKT, kultur og velferd.