Business Region
Kristiansand

Business Region Kristiansand inviterer næringsliv, akademia og offentlig sektor til samarbeid om felles prosjekter for næringsutvikling og vekst i Kristiansandsregionen. Målet er å videreutvikle et kompetent, innovativt, attraktivt og internasjonalt næringsliv og bidra til en tydeligere, sterkere og mer synlig posisjon for næringsarbeidet.

Har du en forretningsidé som kan være bra for klima og miljø?

Business Region Kristiansand sammen med samarbeidspartnere fra hele Agder inviterer til grønn forretningsidékonkurranse. Vi ønsker å være en aktiv pådriver og bidragsyter til å realisere nye fremtidsrettede produkter og løsninger i Agder. Dette gjør vi blant annet ved å sette økt fokus på gründere med bærekraftige forretningsideer. Flotte premier. Meld deg på snarest! Påmeldingsfrist 29. oktober. Påmelding på www.greenbusinessidea.no

/ Nøkkelpersoner

Øyvind Lyngen Laderud

(+47) 476 48 792

Valborg Langevei

(+47) 992 19 474

Lukas Wedemeyer

(+47) 901 97 222

Øyvind Arnesen

(+47) 482 37 973

Tina Abrahamsen

(+47) 909 54 304