Business Region
Kristiansand

Business Region Kristiansand inviterer næringsliv, akademia og offentlig sektor til samarbeid om felles prosjekter for næringsutvikling og vekst i Kristiansandsregionen. Målet er å videreutvikle et kompetent, innovativt, attraktivt og internasjonalt næringsliv og bidra til en tydeligere, sterkere og mer synlig posisjon for næringsarbeidet.

Velkommen til virkemiddeldagen 2018

Årlig tildeles det milliarder av kroner til bedrifter i Norge fra det offentlige virkemiddelapparatet. Det kommer stadig nye muligheter og satsingsområder til, og 10.april kl 08:00 får vi en oppdatering fra virkemiddelaktørene selv. Det vil også være mulighet for individuelle samtaler med aktørene fra kl. 10.00. Meld deg på her!

/ Nøkkelpersoner

Geir Haugum

Daglig leder / Næringssjef
(+47) 971 71 885

Øyvind Lyngen Laderud

(+47) 476 48 792

Valborg Langevei

(+47) 992 19 474

Øyvind Arnesen

(+47) 482 37 973

Tina Abrahamsen

(+47) 909 54 304